Image
Pondělí:  08:00 - 17:00 
Úterý:  08:00 - 17:00 
Středa:  08:00 - 17:00 
Čtvrtek:  08:00 - 17:00 
Pátek:  08:00 - 15:00 

O notářské kanceláři

JUDr. Jarmila Valigurová a Mgr. Jan Mihálik jsou notáři se sídlem v Ostravě, kteří ve smyslu § 13 notářského řádu společně vykonávají činnost notáře ve společné notářské kanceláři. Notáři společníci se mohou vzájemně zastupovat.
JUDr. Jarmila Valigurová a Mgr. Jan Mihálik jsou soudní komisaři pověřovaní k projednávání řízení o pozůstalosti v obvodu Okresního soudu v Ostravě. Mgr. Jan Mihálik se dále považuje za pověřeného soudního komisaře v řízeních o pozůstalosti, kterými byla pověřena vážená paní JUDr. Radmila Buroňová, která zastávala notářský úřad před ním.

Kde nás najdete

Notářská kancelář se nachází ve vilce umístěné mezi Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a budovou Tieto, naproti Divadla Petra Bezruče.
Adresa

Adresa

28. října 1610/95, Ostrava - Moravská Ostrava
Parkování

Parkování

Ze zadní strany vilky se nachází bezplatné parkoviště pro klienty notářské kanceláře, přičemž vstup do budovy je jak z parkoviště, tak z ulice.
MHD

MHD

Kancelář je nejlépe dostupná z tramvajové zastávky Krajský úřad (vzdálenost 200m).

Poskytované služby

Ve společné notářské kanceláři jsou poskytovány notářské služby v plném rozsahu.
Ověřování podpisů (legalizace) a listin (vidimace) včetně ověřování do zahraničí
Konverze listin z/do elektronické podoby
Kontaktní místo Czechpoint (vyhotovení výpisů z obchodního rejstříku a jiných veřejných rejstříků, výpisy z Rejstříku trestů)
Vyhotovení výpisů z katastru nemovitostí (listů vlastnictví)
Sepis darovacích a kupních smluv, smluv o zřízení služebnosti (věcného břemene)
Notářská úschova peněz a listin, správa majetku na základě svěřenských smluv
Notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti
Sepis závětí a dědických smluv
Sepis veřejných listin o identifikaci
Zakládání společností (společností s ručením omezeným, akciové společnosti), nadací a nadačních fondů, svěřenských fondů, družstev a společenství vlastníků jednotek
Osvědčení valných hromad a členských schůzí
Přímé zápisy do obchodního rejstříku a jiných veřejných rejstříků
Přeměny společností (fúze, rozdělení, změna právní formy) včetně celého právního servisu (poradenství, sepis projektu přeměny a zajištění příslušných zveřejnění a formalit)
Zástavní smlouvy a zápis do Rejstříku zástav
Předmanželské a manželské majetkové smlouvy (zúžení a rozšíření společného jmění manželů, režim oddělených jmění)
Pro získání úplného přehledu notářských služeb navštivte web Notářské komory ČR.